Ejbyhus har plads til 17 børn i alderen mellem 6 og 13 år. Børnene er delt i to grupper (svarende til klasser). Der er ansat to lærere og tre pædagoger til hver gruppe. Derudover har skolen en psykolog tilknyttet. 

Undervisningen ligger mellem klokken 8.00 og 14.00 hver dag. Mellem klokken 14.00  og 16.00 har vi et tilbud, som ligner SFO.

Ejbyhus er helt lukket i fire uger i juli samt mellem jul og nytår.

Dagen er opdelt i moduler af halve timers varighed. Alle dage er opdelt på den samme måde. Det har vi gjort, så rammerne omkring dagen er tydelige og genkendelige. Det er vigtigt for mange af vores børn.

Hvert barn har sine egne øvepunkter, som varierer alt efter barnets vanskeligheder.

Alle børn har en kontaktvoksen. Det er den person, der har den primære kontakt mellem skolen og hjemmet.

Vi holder statusmøder to gange om året. Her deltager forældrene, Ejbyhus, sagsbehandleren fra Familieafsnittet og psykologen fra barnets distriktsskole. Forud for møderne udarbejder Ejbyhus en skriftlig status på barnet, som både omhandler det generelle og det undervisningsmæssige.